Starobní důchody se liší

Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) z důchodové statistiky vyplývá, že průměrný starobní důchod se v jednotlivých krajích Česka výrazně liší. Rozdíl dosahoval až 1100 korun. Nejvyšší průměrný důchod měla Praha, nejnižší Olomoucký kraj. Průměrný důchod v Česku na konci roku 2014 dosahoval 11 075 korun, na konci září 2015 pak 11 334 korun. Starobní penzi pobíralo přes 2,3 milionu lidí.

Nad průměrný celorepublikový důchod se dostaly tři kraje - Praha s částkou 11 837 korun, Středočeský s 11 194 korunami a Moravskoslezský s penzí 11 135 korun. V průměru nejnižší důchod se vyplácel v Olomouckém kraji, a to 10 736 korun.

Při srovnání okresů rozdíl dosahoval až 1 600 korun. Nejvyšší penze dostávali lidé v Praze 6. Pobírali průměrně 12 037 korun. Naopak nejméně měly starší osoby v okrese Jeseník. Bylo to
10 435 korun.

Vliv na výši důchodu má doba placení odvodů i výše mzdy. Výdělky se v různých regionech liší. Nejvyšší jsou v průměru v hlavním městě. Sociologové poukazují ale na to, že senioři a seniorky z Prahy na tom nemusí být lépe než lidé z regionů s nižší průměrnou penzí. V Praze jsou vyšší životní náklady. Rozhodující roli hrají výdaje za bydlení.

Ženy v Česku vydělávají v průměru zhruba o pětinu méně než muži. Má to vliv i na jejich důchod. Důchod seniorek je výrazně nižší než částka, kterou pobírají senioři. Muži na konci roku 2014 měli v průměru 12 259 korun měsíčně, ženy 10 050 korun. Muži dostávali v průměru nejnižší důchod v Olomouckém kraji. Činil 11 831 korun. Ženy měly v průměru nejméně na Vysočině, a to 9 806 korun.

Nejvyšší průměrný důchod se vyplácel mužům v Praze 6. Dosahoval 13 194 korun. Nejnižší mužský průměrný důchod byl ve Znojmě, a to 11 254 korun. Na nejvyšší průměrné penze dosáhly ženy v Praze 6, částka činila 11 141 korun. Naopak nejméně pobíraly v průměru seniorky v Karviné, tj. 9 206 korun. Nejlepší mužské a ženské průměrné důchody se tak lišily bezmála o 4 000 korun.

Podle odborníků ale český důchodový systém patří k nejsolidárnějším a důchod lidí s nízkými výdělky se až tak výrazně neliší od důchodů těch, kteří vydělávali statisíce. Osoby s malou mzdou si v důchodu příliš nepohorší, vysokopříjmoví mají zlomek svých dřívějších částek.

Starobní důchod z důchodového systému tvoří  většinu příjmu českých seniorů a seniorek. Každoročně se z něj vyplatí víc, než kolik se vybere. Na konci září 2015 schodek dosahoval 22 miliard korun. Příjmy z odvodů činily necelých 261 miliard, výdaje skoro 283 miliard.

Na návrzích změn důchodové soustavy, které by případně vedly k její vyrovnanosti a udržitelnosti, pracuje Odborná komise pro důchodovou reformu. Propočítává například možnosti podpory vlastního spoření na stáří.

Průměrný celkový důchod a průměrná penze mužů a žen v korunách v jednotlivých krajích na konci roku 2014

Kraj

Důchod

   Důch. mužů

   Důch. žen

Praha

11.837

   12.905

   10.992

Středočeský

11.194

   12.388

   10.112

Jihočeský

10.974

   12.028

   10.048

Plzeňský

11.025

   12.153

   10.018

Karlovarský

10.799

   11.984

   9833

Ústecký

10.969

   12.223

   9884

Liberecký

10.997

   12.088

   10.066

Královéhrad.

10.949

   12.012

   10.039

Pardubický

10.848

   11.930

   9896

Vysočina

10.798

   11.875

   9806

Jihomoravský

10.937

   12.073

   9975

Olomoucký

10.736

   11.831

   9811

Zlínský

10.843

   11.990

   9863

Moravskoslez.

11.135

   12.790

   9634

ČR

11.075

   12.259

   10.050

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!