Statistická ročenka trhu práce v ČR za rok 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR za rok 2015.

 

Statistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2015. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.

Publikace je rozdělena do tří částí:

  • Časové řady trhu práce v letech 1991 – 2015
  • Situace na trhu práce - závěr roku 2015
  • Regionální statistika trhu práce v ČR v roce 2015

Ze statistické ročenky se veřejnost mimo jiné dozví, že:

  • Průměrný podíl nezaměstnaných osob v roce 2015 dosáhl 6,6 % a v porovnání s předchozím rokem se snížil,
  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání činil v loňském roce 478,9 tis. a byl o 82,5 tis. nižší než v roce 2014,
  • průměrný počet volných míst v roce 2015 byl zaznamenán ve výši 90,3 tis. a meziročně tak vzrostl o 41,6 tis.,
  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se snížil z 115,9 tis. v roce 2014 na 101,8 tis. v roce 2015, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání ovšem vzrostl z 20,6 % na 21,3 %,
  • průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla z 5 958 Kč v roce 2014 na 6 171 Kč v roce 2015, na konci roku 2015 činila 6 251 Kč, zatímco v prosinci 2014 dosáhla 6 039 Kč,
  • v roce 2015 bylo v rámci APZ nově vytvořeno celkem 89 220 pracovních míst, což znamenalo nárůst oproti roku 2014 o 22,1 tis. míst, tj. o 32,9 %.

 

Publikace je k dispozici na webu MPSV.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!