Světový den sociální práce

Na 17. března připadá Světový den sociální práce, který vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (International Federation of Social Workers).

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) uznává významnou roli profese sociální práce v ochraně lidské důstojnosti a sociálních práv vyplývajících v ČR z Listiny základních práv a svobod a k této celosvětové oslavě se oficiálně v roce 2015 přihlásilo.

Pro rok 2015 je vyhlášené téma „Podpora důstojnosti člověka a hodnota lidství“ a právě tomuto tématu se věnoval i seminář 5 pohledů na lidskou důstojnost v sociální práci. Seminář se uskutečnil 17. 3. 2014 v Lichtenštejnském paláci.

Ministryně Michaela Marksová seminář zahájila a uvedla, že v novodobé historii se MPSV k této celosvětové oslavě poprvé oficiálně přihlásilo právě v roce 2015 a dalo tím najevo, že Česká republika a ministerstvo, které přímo gesčně zaštiťuje většinu činností sociálních pracovníků, se hlásí k tématu vyhlášenému Mezinárodní federací sociálních pracovníků a připojuje se ke společenství sociálních pracovníků v zemích, kde má sociální práce dlouhodobou a nepřerušenou tradici.

Aktivními účastníky semináře bylo pět odborníků – sociálních pracovníků, kteří v kontextu tématu ochrany lidské důstojnosti klientů představili konkrétní příklady dobré praxe, upozornili na rizikové situace v těchto příkladech a popsali roli sociálního pracovníka. Semináře se za MPSV zúčastnila také náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je hlavním gestorem sociální práce v České republice a kvalitní výkon této profese patří mezi klíčové faktory celkové kvality v aplikaci nástrojů sociální politiky. Zásadní úlohou státu ve vztahu ke klientům je jejich ochrana před nízkou úrovní sociální práce nebo před poškozením nekvalifikovanými pracovníky. V novele zákona o sociálních službách, kterou MPSV chystá a jež by měla platit od 1. ledna 2017, bude mimo jiné také nutné stanovit minimální standard pro odborný personál, zejména profesí sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách.

Mezinárodní federace sociálních pracovníků vyhlásila Světový den sociální práce na třetí úterý v březnu poprvé v roce 1983 za finanční podpory organizací Mezinárodní asociace škol sociální práce a OSN. Hlavním cílem bylo informovat širokou veřejnost o společenském významu sociální práce a oslavit ji jako plnohodnotnou profesi.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!