Tendr - vymezení klíčových kompetencí zdravotnických asistentů

Evropská agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny vypsala výzvu k podání nabídek Chafea/2014/Health/04 týkající se podpory pro vymezení klíčových kompetencí zdravotnických asistentů. 
Cílem je provést studii proveditelnost  a připravit budoucí návrh na zřízení společného vzdělávacího rámce (CTF) pro zdravotnické asistenty (HCA) v Evropské unii. 
Studie přispěje k provádění akčního plánu pro pracovní síly EU v oblasti zdraví, které bylo přijato jako součást sdělení Komise Směrem k oživení růstu pracovních míst. 
 
Uzávěrka výzvy je 12.9.2014
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!