Tendr - vývoj příručky a nástrojů pro hodnocení evropských referenčních sítí

Evropská agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny vypsala Výzvu k podání nabídek Chafea/2014/Health/05 týkající se rozvoje příručky a nástrojů pro hodnocení evropských referenčních sítí.
Výzva zahrnuje a) připravu a organizaci procesu posuzování návrhů Evropské referenční sítě a aplikací pro poskytovatele zdravotní péče  a b) vypracování, na základě konzultací s členskými státy a zúčastněnými stranami, podrobného návodu, dokumentace a postupu pro posouzení uvedené v prováděcím rozhodnutí 2014/287 / EU.
Nabídky je možné zasílat do 12. září 2014.

 

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!