Transplantace ledvin v IKEM

V Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) dostalo za 49 let novou ledvinu 5000 pacientů, celkem to je 5681 ledvin, řekl ředitel IKEM MUDr. Aleš Herman, PhD. Od roku 1966  lékaři pomohli 1828 ženám a 3172 mužům. Na čekací listině IKEM je nyní 420 pacientů. Nejstarší systematický český transplantační program pomůže v průměru pěti pacientům týdně.

Pětitisícím pacientem je sedmašedesátiletýpacient z Prahy. Díky transplantaci už nemusí docházet pravidelně na dialýzu. Pětitisící pacient měl nemocné ledviny od roku 2000, postupně mu přestaly fungovat. Na dialýze byl posledních 14 měsíců před transplantací. V rodině ani blízkém okolí dárce nenašel.

Novou ledvinu lze díky pokroku medicíny transplantovat téměř všem nemocným. IKEM dělá nadpoloviční většinu transplantací ledvin v Česku. V roce 2014 tu lékaři transplantovali 265 ledvin z celkových 507.

Přednosta Kliniky transplantační chirurgie doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS, připomněl, že velký nárůst přinesl rozvoj programu transplantace ledvin od žijících dárců. V současnosti jich IKEM provádí ročně 50 až 60. Pro pacienty se selháním ledvin to znamená výrazně lepší dlouhodobé výsledky. Většina ledvin od žijících dárců funguje lépe a déle, uvedl dále docent Froněk, který program transplantací ledvin od žijících dárců v roce 2012 reorganizoval, zavedl nové metody včetně párových výměn ledvin a řetězových transplantací.

Přestože se podařilo počty skokově zvýšit o stovky procent, je to stále málo - cca pětina všech transplantací ledvin. V porovnání se západní Evropou má Česko co dohánět - tam tvoří transplantace ledvin od živých dárců někdy až polovinu.

V Česku žije s funkční transplantovanou ledvinou 4 526 nemocných, zbytek je léčen dialýzou. Počty transplantovaných rostou, pacienti žijí dvakrát déle než nemocní na dialýze. V roce 1995 pečovali v IKEM o 692 nemocných po transplantaci ledviny, v roce 2015 jich sledují ambulantně 2 265. Chronické selhání ledvin postihlo v Česku 11.000 lidí. 45 procent pacientů se ocitlo na dialýze, aniž tušilo, že mají ledviny poškozené.

Transplantace ledvin má podle náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Petra Hoňka i finanční přínos. Zatímco v roce před transplantací, kdy musí chodit na dialýzu, jsou náklady na jednoho klienta v průměru 773 000 korun, v roce po transplantaci o 474 000 korun méně. Ušetřené peníze tak lze použít pro ostatní nemocné.

V roce 2015 transplantoval IKEM ledvinu 243 pacientům, celkem ji tak k 3. 12. 2015 dostalo 5012 lidí.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!