Týden sociálních služeb

V pondělí 5. 10. 2015 byl zahájen Týden sociálních služeb pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV), jenž se koná v roce 2015 již po sedmé.

Týden sociálních služeb je obdobím prezentací, setkávání se a odborných diskuzí, hlavní cíl však zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti. K Týdnu sociálních služeb, během kterého proběhnou konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb, se přihlásily stovky zařízení poskytujících sociální služby po celé ČR.

Již v úterý 6. 10. 2015 se v rámci Týdne sociálních služeb uskuteční vyhlášení výsledků soutěže Šťastné stáří očima dětí v prostorách bývalého klášterního refektáře opatství Emauzy v Praze. Ceny dětským výhercům, kteří nejlépe ztvárnili svůj pohled na stáří, předá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, prezident APSS ČR Ing. Jiří Horecký, MBA, akademický malíř Kristián Kodet a patron Michal Nesvadba.

V souvislosti s Týdnem sociálních služeb vydává APSS ČR odbornou publikaci Karolíny Friedlové Bazální stimulace© pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy – Praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách, jež je určena všem, kteří se chtějí o konceptu Bazální stimulace dozvědět co nejvíce. Knihu bude možné zakoupit od 9. 10. 2015 na stránce e-shopu APSS ČR.

Hlavní událostí celého týdne je však tradičně dvoudenní VII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, který odstartuje ve čtvrtek 8. října 2015 v Táboře. Jeho součástí bude spousta přednášek předních českých odborníků - účast přislíbily např. Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a ředitelka Gerontologického centra Iva Holmerová. Páteční program kongresu bude rozčleněn do tří odborných sekcí, a to ekonomicko-provozní, zdravotní a sociální, proběhne i několik workshopů (Problematické situace při poskytování služeb v AD a NZDM, Ukázky ze seminářů Institutu vzdělávání APSS ČR a Kvalita péče o klienty a zaměstnance). V rámci kongresu se uskuteční i společenský galavečer, během kterého proběhne předávání certifikátů Značky kvality v sociálních službách, vyhlášení výsledků soutěže Zlaté listy rou 2014 (O nejlepší časopis domovů pro seniory) či udělení Ceny APSS ČR za mimořádný přínos sociálním službám.

Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách, uvedl prezident APSS ČR Jiří Horecký. Prostřednictvím této akce je každý rok představena náročná a zodpovědná práce lidí, kteří v této oblasti pracují. Cílem je ukázat, že sociální služby jsou v České republice kvalitní, že pomáhají statisícům lidí a že zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost.

Další informace najdete na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz a www.apsscr.cz.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!