Tým expertů na infekční nemoci

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) rozhodlo po jednání ministrů zdravotnictví členských států Evropské unie v Lucemburku, kde rezonovalo především téma uprchlické krize a s ním spojeného rizika šíření závažných nakažlivých chorob, o sestavení speciálního týmu pro ochranu obyvatelstva České republiky proti přenosu infekčních nemocí. V týmu budou experti na infekční nemoci, bezpečnostní otázky i na problematiku migrace.

Mezi infekčními chorobami z oblastí, odkud migranti přicházejí, se jako primární riziko u uprchlíků jeví tuberkulóza. Dále je například o možný import poliomyelitidy ze zemí výskytu této infekce (Nigerie, Pákistán a Afganistán). Migranti mohou být i přenašeči infekcí, které se již běžně vyskytují v Evropě, jako například meningokoková meningitida. Při kumulaci běženců s nízkou úrovní osobní hygieny může pak hrozit epidemický výskyt u lidí umístěných v uprchlických zařízeních.

Občanům České republiky aktuálně nehrozí žádné zdravotní nebezpečí a cílem MZ ČR je, aby byl tento stav zachován. Cestou je včasná prevence. MZ ČR si je vědomo všech popsaných rizik a na potřebných opatřeních bude intenzivně spolupracovat s Ministerstvem vnitra ČR, v jehož správě jsou zařízení dočasného pobytu uprchlíků.

Již několik týdnů pracuje na monitoringu situace také tým Hlavního hygienika České republiky, který je denně v kontaktu s orgány Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropské komise a zajišťuje tak přísun zcela aktuálních informací o případných rizicích, která by byla zaznamenána v okolních státech a naznačovala možnost podobného rizika na našem území. Na základě tohoto monitoringu již také fungují preventivní opatření při vstupním vyšetřování migrantů.

Prvním úkolem nového týmu bude vytvořit z již nastavených opatření trvalý systém a dále tuto ochranu doplňovat a rozvíjet podle aktuálních potřeb vyplývajících z denního monitoringu situace.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!