Týrání dětí

Počet dětí, které kvůli týrání, zneužívání a zanedbávání musí každoročně opustit domov, postupně roste. Přibývá také případů, které sociální pracovníci řeší. Za posledních deset let se množství kauz víc než zdvojnásobilo. Zatímco v roce 2005 se úřady zabývaly asi 4 000 případů, v roce 2014 jich bylo už skoro 8 500. Podle expertů za přibýváním případů je hlavně větší všímavost okolí.

V roce 2014 sociální pracovníci evidovali 8 487 týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí - 4 044 chlapců a 4 434 děvčat. K příbuzným, pěstounům, do azylového domu či ústavu muselo odejít 600 hochů a 648 dívek. Údaje za rok 2015 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) zveřejnípravděpodobně na jaře 2016.

V roce 2013 řešili sociální pracovníci 7 527 případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Tisícovka kvůli špatnému zacházení musela z domova odejít. O rok dřív byl počet kauz zhruba stejný, k příbuzným či do zařízení odešlo 920 hochů a dívek. V roce 2005 se úřady věnovaly bezmála 4 000 případů, čtyři stovky musely kvůli své ochraně k příbuzným, pěstounům či do azylových domů.

Prezidentka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová uvedla, že česká společnost násilí na dětech stále vnímá jako součást výchovy. Rostoucí počty případů týrání podle ní ukazují ale na větší všímavost okolí, které bití dětí mlčky nepřehlíží.

Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva a nyní ředitelka nadace Monika Šimůnková zmínila, že by se mělo začít pracovat s rodinou už při prvním podezření. Zabránilo by se tak problémům do budoucna. Takový systém péče a prevence podle Šimůnkové v Česku zatím chybí.

Nedostatek služeb a pomoci rodinám kritizují i další organizace na pomoc dětem. Asociace Dítě a rodina se zaměřuje na rozvoj systému péče o ohrožené děti a na zvyšování kvality služeb. Některé organizace uvádějí, že za odebíráním dětí bývá často i sociální situace a nevhodné bydlení.

Experti na problematiku ochrany dětí uvádějí, že pokud by řada domácností dostala včasnou podporu, nemusely by se z nich děti vůbec odebírat. Pokud už by k tomu úřady přikročily, měli by se chlapci a děvčata po vyřešení problémů vrátit domů, nebo by se měli co nejrychleji dostat do náhradní rodiny.

Posílení služeb pro rodiny a prevence má v plánu i MPSV, část peněz z ústavní péče by mělo přesměrovat do včasné pomoci i následné podpory. Problematiku, kterou má vedle MPSV na starost i resort zdravotnictví a školství, by se mělo sjednotit právě pod MPSV. Do prevence nyní putuje jen necelá desetina ze zhruba osmi miliard korun na péči o ohrožené děti.

Počet případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a počty dětí, které kvůli nevhodnému zacházení musely opustit domov:

Rok Počet případů Umístění dětí mimo domov
2005 3977 412
2010 5787 878
2011 6642 982
2012 7525 920
2013 7527 1015
2014 8478 1248

Zdroj: Roční výkazy MPSV o sociálně právní ochraně dětí za jednotlivé roky

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!