Úhrada léčebného konopí

Pacientský spolek pro léčbu konopím KOPAC žádá, aby léčebné konopí hradily zdravotní pojišťovny. Ze 2 000 až 3 000 pacientů, kterým by pomohlo, si ho v roce 2015 kupovaly v lékárnách jen dvě desítky. Většina na to z invalidních důchodů nemá. Za konopí z lékárny dají pacienti měsíčně zhruba 8 000 korun. Levněji ho pořídí na černém trhu nebo si ho sami vypěstují, mohou se tak ale dostat do konfliktu se zákonem.

KOPAC dal Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)  podnět, aby zrušil opatření, které úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění znemožňuje, uvedl člen správní rady spolku MUDr. Pavel Kubů.

SÚKL návrh vyhodnocuje. V případě, že bude návrh obsahovat nové skutečnosti, zahájí SÚKL nové správní řízení.

Zákaz úhrady léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění je z roku 2013, tehdejší vedení Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) i minulé vedení SÚKL účinnost konopí zpochybňovaly. Před dvěma lety, kdy konopí bylo zařazeno mezi nehrazené přípravky, nebyly známy studie, které by porovnaly účinek konopí a jiných zavedených léčiv. Pro stanovení úhrady je to ze zákona nezbytné, stejně jako vyhodnocení poměru nákladů a přínosů léčby, včetně dopadu do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění. Takové důkazy nebyly doposud dostupné a ani nebyly předloženy, uvádí SÚKL.

MZ ČR léčebné využití konopí podporuje. Konopnou vyhláškou zvýšilo povolené množství k léčbě a rozšířilo i spektrum schválených druhů konopí. Ministr zdravotnictví se zúčastnil otevření Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy (ICCI) v Praze, jehož výzkum má přispět k využití konopí k léčbě na základě vědeckých důkazů i zkušeností pacientů.

Cílem KOPAC je zrušit svévolná omezení postrádající racionální důvody, zrovnoprávnit léčebné konopí s ostatními léčivy a jako nezpochybnitelný lék proti příznakům širokého spektra nemocí je poskytovat pacientům plně či částečně invalidním v režimu plné úhrady ze zdravotního pojištění.

Většinu bariér v přístupu k léčebnému konopí odstranila novela platná od 17. října 2015. Vedle specialistů ho mohou nově předepisovat i praktičtí lékaři, kožní a oční lékaři či geriatři. Rozšířilo se spektrum povolených druhů konopí a zvýšil měsíční limit pro pacienta z 30 na 180 gramů. Gram dovezeného konopí stojí v lékárnách 300 korun, český dodavatel zvítězil s cenou 68 korun bez DPH. Tuzemské konopí by mohlo být v lékárnách dostupné už za několik týdnů.

Léčbu konopím povoluje zákon v ČR už dva roky na zmírnění obtíží pacientů s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS. Počty léčených jsou zatím minimální, většina na koupi konopí nemá. Také lékaři mají na léčbu rozdílné názory, někteří ji podporují, jiní soudí, že mají dostatek klasických léčebných prostředků a konopí nepotřebují.

V dosavadní vyhlášce vyhovovaly stanovené parametry pouze konopí dováženému z Nizozemí. Novela umožnila, aby se dovážely i další typy například z Izraele či Kanady, kde mají s léčbou konopí mnohaleté zkušenosti. Umožnila rovněž využití tuzemského konopí.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!