Úhrada vakcíny a aplikace

Zdravotní pojišťovna uhradí vakcínu i aplikaci pouze v případě, kdy lékař doporučí rozložit očkování dítěte ze zdravotních důvodů jinak, než je v pravidelném očkovacím kalendáři.

Když se však rodič sám rozhodne, že místo hexavakcíny chránící proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, Haemophilu influenze, obrně a hepatitidě B zvolí jiné vakcíny, uhradí pojišťovna pouze aplikaci. Jednotlivé vakcíny tedy platí rodič, uvedl při příležitosti zahájeného 10. evropského imunizačního týdne mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

V Česku totiž někteří rodiče povinná očkování dětí odmítají. Tvrdí, že vakcíny mohou zdraví dítěte nevratně poškodit, a chtějí, aby si mohli vybrat, zda vůbec, případně jakou vakcínou, dítě dají očkovat.

Jejich požadavku zčásti vyšel vstříc poslanecký návrh, aby pojišťovny hradily i alternativní očkovací kalendář a vakcíny podle volby rodičů, tedy bez lékařského zdůvodnění. Sněmovní zdravotní výbor to zamítl.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) také se změnou spektra vakcín hrazených pojišťovnou nepočítá. V projednávané novele zákona o ochraně veřejného zdraví pouze zpřesňuje pokuty lékařů a organizátorů prázdninových akcí, mateřských škol nebo dětských skupin a klubů. Návrh se škálou pokut od 100 000 do tří miliónů korun snížil sněmovní výbor na 10 000 až 100 000 korun. MZ ČR s tím souhlasí.

Očkovací látky pro pravidelná očkování stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění. Vedle hexavakcíny je to očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, hepatitidě B a u rizikových osob proti pneumokokovým nákazám a tuberkulóze.

Pravidelná očkování jsou bezplatná, pokud je dítě očkováno stanovenými vakcínami. Pokud si rodič vybere v rámci pravidelných očkování jinou vakcínu, hradí pojišťovna jen její aplikaci. Pokud lékař doporučí jiný postup, zapíše zdůvodnění do zdravotnické dokumentace dítěte.

V případě, že nejde o pravidelné očkování, lze u některých vakcín jen doplácet cenový rozdíl. Může tomu tak být u nepovinných očkování, například proti chřipce u rizikových osob, proti pneumokokovým infekcím od sedmého měsíce věku dítěte nebo proti papilomaviru pro dívky mezi 13. a 14. rokem.

U nich zákon uvádí, že pojišťovna hradí očkování a očkovací látky jen v provedení nejméně ekonomicky náročném. Když si pojištěnec zvolí dražší vakcínu, uhradí lékaři cenový rozdíl. Pojišťovna uhradí částku odpovídající ceně ekonomicky nejméně náročné varianty.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!