Úhradová vyhláška a požadavky poskytovatelů

Připravovaná úhradová vyhláška pro rok 2016 rozdělí lékařům, nemocnicím a dalším poskytovatelům zdravotní péče zhruba o 9,2 miliardy korun víc než v roce 2015, celkem 252,2 miliardy, uvádí server zdravi e15.cz.

Rozdělení finančních prostředků podle znění, které dostane Legislativní rada Vlády ČR, spolu s výběrem požadavků poskytovatelů a původní nabídky Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR):

Nemocnice/akutní lůžková péče:

 • požadavek nemocnic: růst úhrad o 3,5 % (velké nemocnice), o 4 % (regionální nemocnice),
 • původní návrh MZ: růst úhrad o 2,5 %,
 • výsledné znění pro LRV: růst úhrad o 3 %, možnost úhrady nadprodukce, růst úhrad v centrech vysoce specializované péče, úhrada porodů a péče o novorozence bez limitu.

Nemocnice/následná péče:

 • požadavek nemocnic: 1,065 paušálu roku 2014 + 100 nebo 1,115 paušálu roku 2014 nebo minimální paušál za jeden den hospitalizace,
 • původní návrh MZ: 1,055 paušálu roku 2014 + 100 nebo 1,115 paušálu roku 2014 nebo minimální paušál za jeden den hospitalizace,
 • výsledné znění pro LRV: 1,065 paušálu 2014 + 100 nebo 1,12 paušálu roku 2014 nebo minimální paušál ze je den den hospitalizace, zajistí všem minimálně 3 % nárůst úhrad oproti roku 2015.

Ambulantní specialisté:

 • požadavek poskytovatelů: plná kompenzace zrušených regulačních poplatků bez limitů, započítat do úhrad i pacienty s vykázaným tzv. minimálním kontaktem, při odůvodnění započítat do úhrad i nutnou práci navíc, přiměřené navýšení hodnoty bodu,
 • původní návrh MZ: koeficient navýšení proti referenčnímu roku 1,01, nezapočítávat do úhrad pacienty s vykázaným tzv. minimálním kontaktem, hodnota bodu jako v roce 2015, kompenzace zrušených poplatků limitovaná referenčním rokem,
 • výsledné znění pro LRV: koeficient navýšení proti referenčnímu roku 1,03 a úhrada mimořádně nákladných pacientů, započítávají se do úhrad i pacienti s tvz. minimálním kontaktem, hodnota bodu jako v roce 2015, kompenzace zrušených poplatků limitovaná referenčním rokem, léky a vyžádaná péče pro pacienty v ochranné léčbě bez regulací.

Praktičtí lékaři:

 • požadavek poskytovatelů: plná kompenzace zrušených regulačních poplatků bez limitů, základní kapitace 52 korun a bonifikace za prevenci a screening, vypustit krácení kapitační platby, pokud lékař v posledních 36 měsících na více než 15 % pojištěnců nevykázal žádný zdravotní výkon, nepředepsal recept a nevyžádal si péči,
 • původní návrh MZ: kompenzace zrušených regulačních poplatků limitovaná referenčním rokem, základní kapitace 52 korun snížena za každou nesplněnou podmínku (otevírací doba, návštěvní služba, výkony prevence a screening) o 0,50 korun,
 • výsledné znění pro LRV: kapitace 52 korun navýšená o 0,50 korun ze preventivní prohlídku alespoň 20 % registrovaných pojištěnců příslušné pojišťovny ve věku 40 až 80 let, za deset služeb lékařské pohotovosti růst roční úhrady o 35.000 korun, ordinaci v místě, kde dosud chyběla, zaplatí pojišťovna o 30 % větší celkovou úhradu.

Stomatologové:

 • požadavek poskytovatelů: 2 % nárůst, změny některých výkonů a regulačních omezení,
 • původní návrh MZ: 2 % nárůst rozložený do výkonů trhání zubů, anestezie a ošetření kazu,
 • výsledné znění pro LRV: navýšení i u dalších výkonů (komplexní vyšetření při registraci, ošetření kazu u dočasnéhu zubu a cílené vyšetření), celkový růst úhrad po tomto rozšíření odhadován na 3 %.
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!