Upozornění Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR upozorňuje, že dne 7. dubna 2014 byla ve Sbírce zákonů v částce 22 zveřejněna vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách a vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog.

Obě vyhlášky nabývají účinnosti od 15. dubna 2014 a jsou dostupné na internetových stránkách Sbírky zákonů zde.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!