Úspory ve státních zdravotnických zařízeních

Nemocnice a ústavy přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ ČR) od ledna 2014 do konce června 2015 ušetřily na nákupech 1,6 miliardy korun. Celkově zadaly přes 8000 zakázek v předpokládané hodnotě 13,4 miliardy korun a dosáhly ceny 11,8 miliardy korun. Úspora činí 12 procent.

Ušetřené peníze se využijí na nové investice, nové přístroje, nové vybavení pro pacienty, na lepší léčbu a možnost léčit větší počet pacientů. Významným cílem těchto financí jsou i zaměstnanci jak zdravotničtí, tak nezdravotničtí, uvedlo MZ ČR.

Nemocnice Na Bulovce vypsala za 18 měsíců téměř 500 výběrových řízení a ušetřila na nákupu zdravotní techniky, léků, nábytku či softwaru 46 milionů korun, tedy 17 procent předpokládané ceny. Celková hodnota nákupu činila 265,9 milionu, vysoutěžená cena bez DPH byla 219,5 milionu korun.

Fakultní nemocnice Plzeň vypsala za 18 měsíců výběrová řízení na 203 zakázek, původní cenu 3,58 miliardy korun snížila na 3,27 miliardy. V daném období nakoupila například léky za miliardu, což je proti původním cenám úspora téměř 106 milionů korun. Spotřebního zdravotnického materiálu bylo nakoupeno za 100,5 milionu, úspora činila 17,2 milionu, tedy 14,5 procenta.

Nemocnice Na Homolce od ledna 2014 do konce září 2015, tedy za 21 měsíců, vypsala 1483 zakázek v očekávané hodnotě 667,8 milionu, dosažená cena činila 553,6 milionu. Úspora činila 17 procent. Nemocnice rovněž významně šetří na provozních nákladech za účetní a ekonomické služby. Jejich převodem z dceřiné společnosti Holte s.r.o. na nemocnici za devět měsíců roku 2015 ušetřila 20,7 milionu.

Počet více než 8000 veřejných zakázek, jež realizovaly přímo řízené nemocnice, ukazuje podle MZ ČR na jeho intenzivní činnost v této oblasti. MZ ČR nakupuje některé komodity centrálně.

Centrálním nákupem energií pro celý resort na rok 2016 na komoditní burze za 430 milionů korun se podařilo ušetřit oproti předpokládané ceně 100 milionů. Připravuje se centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb a automobilů. Centrální nákup zdravotnického materiálu a léků se zatím neplánuje. Nemocnice řízené MZ ČR poskytují téměř 50 procent nemocniční péče, vazba na jednoho dodavatele by mohla být hrozbou při případném výpadku dodávek.

U řady nakupovaných komodit jde už o několikáté opakování veřejné zakázky, a potenciál pro dosažení úspor je proto již velmi omezený. Významná část dodávek se provádí na základě rámcových smluv, které jsou uzavírány na tři až pět let. Každý rok se tak nově soutěží v průměru čtvrtina celkového objemu dodávek.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!