Ústavní soud zrušil Vyhlášku o stanovení Indikačního seznamu

Ústavní soud dne 2.č 2014 verdiktem zrušil Vyhlášku č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, a to uplynutím dne 31. 12. 2014.

ÚS se ztotožnil se základní námitkou, podle níž by problematiku měl upravovat zákon či jeho příloha, a nikoliv pouhá ministerská vyhláška. Rozsah bezplatné zdravotní péče má totiž podle Listiny základních práv a svobod vymezovat norma vzešlá z parlamentní demokratické debaty. Podle ústavních soudců musí tedy napříště rozsah hrazené lázeňské péče stanovit zákon.

Vyhláška, která omezila rozsah péče hrazené zdravotními pojišťovnami, zůstane v platnosti jen do konce roku 2014. Ústavní soud (ÚS) vyhověl návrhu skupiny senátorů na její zrušení, avšak odložil vykonatelnost svého nálezu, aby umožnil schválení nové úpravy.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) na úpravě začalo pracovat už po nástupu nového ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.
Vzhledem k datu, ke kterému Ústavní soud vyhlášku zrušil, má ministerstvo relativně dost času na přijetí legislativního řešení. Toto řešení mimo jiné prodlouží pobyty pojištenců u některých indikací z dosavadních 21 na 28 dnů, a dále stanoví prodloužení opakovaných léčebných pobytů zejména u dětí a dorostu, u kterých je tato možnost  současnou vyhláškou omezena.

Aktualizovaný Indikační seznam je již  připraven pro projednání v legislativním procesu a jednou z variant je, že jej ministerstvo zdravotnictví  předloží formou přílohy zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!