V Senátu diskutovali o potřebě celoživotního vzdělávání

„I když vzdělávání třetího věku není stěžejním tématem školského výboru Senátu, je to téma velmi důležité. Cílem je nabídnout vzdělání lidem kolem padesátky a zároveň seniorům, kteří o něj projeví zájem. A ten zájem z mých osobních zkušeností bývá velký, takže by mu měla odpovídat pestrost nabídky. Výsledkem je nejen vzdělávací, ale také společenský efekt,“ řekl k tématu místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Zdeněk Berka.

Ze zkušenosti neziskových organizací zaměřených na seniory vyplývá, že vzdělávání v pokročilém věku je prospěšné po všech stránkách: „Lidé v seniorském věku často rezignují na aktivní přístup k životu, ztrácejí smysl své existence, hrozí sociální vyloučení. Podpora informovaného občanství, která je podle mého názoru nedostatečná, by měla vést k podpoře základních občanských kompetencí, ale také svépomoci, bez které senioři často neumí čelit rizikům současného světa, jako je hrozba lichvy, loupeží nebo podvodné nabídkové akce,“ řekl Jan Lorman, ředitel Života 90. Ten volá také po intenzivnější spolupráci škol s neziskovými organizacemi – se společným cílem zajistit právě celoživotní vzdělávání.  

Odborníci na vzdělávání seniorů z celé republiky i ze zahraničí se sjedou ve středu 17. února 2016 do Mladé Boleslavi na konferenci s názvem Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost. Novinkou letos bude blok zaměřený na firmy a přípravu na stárnutí zaměstnanců ve firmách, což je téma více než aktuální. Od roku 1997 v naší republice totiž převažuje věková kategorie populace nad 60 let nad dětmi. Převaha se stále zvyšuje a od roku 2010 dokonce ubývá ekonomicky aktivních lidí. A to se bude firem stále více dotýkat, sehnat kvalitní zaměstnance může být stále větší problém. Obory s největším nedostatkem zaměstnanců jsou v České republice hlavně technického charakteru, problém je i s lékaři. „Jednou z variant řešení je udržet starší ročníky co nejdéle v práci,“ upozornil Ivo Rašín, ředitel společnosti Služby a školení MB, která je pořadatelem konference.

V dalším bloku budou přiblíženy příklady dobré praxe ve vzdělávání seniorů, kde dostanou prostor zástupci univerzit třetího věku či knihoven. Vzdělávání seniorů bude patřit i následující blok, ve kterém přednášející přiblíží metody, které je možné při vzdělávání této věkové skupiny využívat. Závěrečná část konference se ponese v duchu přípravy na stárnutí a vysvětlení specifik stáří. I tento blok nabídne atraktivní témata jako například sexualita a její role během stárnutí nebo nové definování smyslu života ve stáří.

Záměrem pořadatelů je uspořádat setkání lidí z celé České republiky, kteří se systematicky zabývají vzděláváním seniorů, a to jak na akademické půdě vysokých škol a ve vzdělávacích institucích, tak i v prostředí knihoven, muzeí, škol, sociálních ústavů, agentur. „Cílem je výměna a shrnutí zkušeností z oblasti vzdělávání seniorů a především zdůraznění jeho významu nejen pro seniory samotné, jejich rodiny, společnost, ale i pro možnost jejich uplatnění na pracovním trhu,“ vysvětlil Ivo Rašín. Přednášející patří k uznávaným autoritám v oblasti vzdělávání seniorů v rámci celé České republiky i v zahraničí.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!