Valorizace příspěvků pro zdravotně postižené občany

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany dne 9. června 2015 projedná valorizaci příspěvků pro zdravotně postižené. Navýšením příspěvků chce vláda pokračovat v naplňování svého závazku navyšovat příspěvek pro zdravotně postižené.

Příspěvek slouží osobám se zdravotním postižením a jejich blízkým k zajištění potřebné pomoci zejména prostřednictvím služeb sociální péče. Jeho výše se odvíjí od stupně fyzické závislosti na druhých. V současné době jeho hodnota činí od 800 do 12 000 korun podle stupně závislosti u dospělého člověka za měsíc. Pro řadu rodin je přitom významným zdrojem příjmů.  

Výbor se bude nadále zabývat Zprávou o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 v roce 2014 a Celkovým zhodnocením plnění Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014 nebo dotačním programem Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!