Vedoucí lékař Léčebných lázní Lázně Kynžvart

Ředitelka Léčebných lázní Lázně Kynžvart vypisuje výběrové řízení na místo vedoucího lékaře Léčebných lázní Lázně Kynžvart.

Kvalifikační požadavky:
- VŠ lékařského směru,
- specializovaná způsobilost v oboru pediatrie nebo rehabilitace a fyzikální medicíny, případně v jiném oboru léčených indikací,
- odborná způsobilost v oboru pediatrie, minimálně 5 let praxe ve vedoucí funkci, (praxe v lázeňství výhodou), managerské dovednosti a zkušenosti s vedením týmu,
- znalost práce na PC na uživatelské úrovni,
- znalost cizího jazyka výhodou,
- zdravotní způsobilost,
- bezúhonnost,
- řidičský průkaz sk. B

K přihlášce připojit:
- životopis zaměřený na přehled dosavadní odborné praxe,
- doklady o vzdělání (ověřené kopie),
- doklady podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (osvědčení + čestné prohlášení),
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
- souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení,
- návrh koncepce řízení lékařského týmu Léčebných lázní Lázně Kynžvart

Písemné přihlášky k výběrovému řízení (VŘ) nutno zaslat poštou nebo osobně doručit v zalepené obálce s označením VŘ – vedoucí lékař do 30. 9. 2015 do 9:00 hod. na adresu: Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!