Veřejná konzultace k pracovní době

Směrnice o pracovní době je tématem Evropské komise již mnoho let. Aby zvýšila naději na úspěch chystané revize směrnice z roku 2003, vyhlásila Evropská komise veřejnou konzulaci, v níž je možné podat své připomínky do 15. března 2015. Cílem Komise je stanovit minimální normy pro všechny země EU, na ochranu zaměstnanců před zdravotními a bezpečnostními riziky spojenými s nadměrnou nebo nevhodnou pracovní dobou, a s nedostatečným časem na odpočinek a zotavení z práce.

V minulosti byla směrnice kritizována s tím, že nerespektuje praktický výkon některých povovální, které vyžadují držení pohotovostních služeb, např. lékařů.

Připomínky je možné podat prostřednictvím formuláře zveřejněného na webu Evropské komise.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!