Veřejná zakázka Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vypsalo v rámci iniciativy "Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb"  veřejnou zakázku na projekt "Systémy podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR - SCREENINGOVÉ PROGRAMY".

Halvním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti SC programů v ČR, zvýšení zájmu obyvatel ČR o prevenci nádorových onemocnění obecně, zvýšení zájmu občanů ČR o aktivní přístup k péči o vlastní zdraví a další.

Termín pro podání nabídek je stanoven na 24.6.2013 do 10.00 do podatelny zadavatele. Otvírání obálek proběhne téhož dne v 10.05 a je neveřejné.Ostatní informace jsou obsaženy v přiložené zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!