Veřejná zakázka MPSV ČR

Název veřejné zakázky: Provedení auditů individuálních projektů OP LZZ spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Druh zadávacího řízení: a) otevřené řízení (§ 27)

Předpokládaný finanční objem: 4630719.00 v Kč bez DPH

Termín vyzvednutí Zadávací dokumentace: 26.11.2013

Místo vyzvednutí Zadávací dokumentace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMPSV

Způsob žádosti o dodatečné informace: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMPSV

Lhůta pro podání nabídky: 26.11.2013

Datum otevíraní obálek: 26.11.2013

Místo a doba otevíraní obálek: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMPSV

Stav plnění: běží lhůta pro podání nabídek

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!