Veřejná zakázka statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Poskytování pracovnělékařských služeb".

Lhůta pro podání nabídek: 25. 10. 2013

Specifikace pracovnělékařských služeb:

1. Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců

2. Pracovnělékařské prohlídky 

3. Poradenství a školení

4. Pravidelný dohled

Více informací naleznete na http://www.jihlava.cz/podminky-vyzvy/d-497619/p1=49348

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!