Virtuální zdravotní péče

Pobyt v nemocnici může být pro pacienty stresující a nudný. Britští lékaři společně s techniky připravují systém, pomocí kterého by lékaři sledovali pacienty virtuálně. Ti by tak mohli po nezbytných vyšetřeních ležet doma.

Pobyt v nemocnici bude možná brzy minulostí. Nizozemská firma na výrobu elektroniky a elektrotechniky Philips ve spolupráci s britskými mediky vyvíjí speciální tablet, který by umožnil lékařům komunikovat s pacienty virtuálně.

V současné době již mnohé nemocnice disponují špičkovým a komfortním vybavením i moderním vzhledem. Delší pobyt v nich však může být pro pacienta stresující. Pacienti si nejčastěji stěžují na nudu, hluk a ztrátu soukromí.

Budoucnost proto vidí vědci ve speciálním oddělení virtuální péče, které umožní, aby mohl pacient pod lékařským dohledem zůstat doma. V nemocnici by tak absolvoval pouze potřebná vyšetření a strávil v ní pouze nezbytně nutnou dobu, po které bude umístěn do domácí péče.

Speciálně vyvinutý tablet by poté měl monitorovat pacientův zdravotní stav a informace o něm zasílat do nemocničního počítače, se kterým bude propojen přes Bluetooth. Lékaři tak budou mít neustálý přehled o krevním tlaku, srdečním pulzu, hladině kyslíku v krvi a podobně. Součástí systému je také automatický alarm, který v případě potřeby zavolá lékaře přímo do domu.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!