Vládní Návrh zákona, kterým se mění zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Vláda ČR na jednání dne 15. 1. 2014 schválila Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (č.j. 6/14). Předkladatelem návrhu je MPSV ČR.

Cílem nyní předkládané právní úpravy, spočívající v opětovném odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a s ním souvisejících zákonů o jeden rok, tj. na 1. leden 2016, je vymezení potřebného časového prostoru nové vládě pro provedení celkového zhodnocení možností zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání, rozhodnutí o způsobu řešení zabezpečení zaměstnanců v těchto případech, přípravu a projednání potřebných změn a pro promítnutí zvoleného řešení do právního řádu.

Návrh rozsáhlé novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců vyvolal v rámci připomínkového řízení negativní reakci sociálních partnerů, ale i řady odborníků. Ukázalo se, že je nutné komplexně vyřešit věcné rozpory, zásadní koncepční nedostatky a legislativně-technické problémy platného zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Uvedená kritika se více než novely týkala především základní, již schválené koncepce úrazového pojištění obsažené v zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců z roku 2006. S ohledem na stanovisko Legislativní rady a závěry Porady ekonomických ministrů i Rady hospodářské a sociální dohody vláda dne 21. března 2012 neschválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a uložila ministru práce a sociálních věcí vypracovat a vládě do 21. května 2012 předložit návrh zákona, kterým se uvedený zákon zruší a v návaznosti na to změní související předpisy. V rámci projednávání návrhu na zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR došlo k situaci, že návrh na zrušení tohoto zákona byl změněn tak, že zrušen nebyl a místo toho byla posunuta účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, na 1. ledna 2015.

Poznámka: 
kokookoko
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!