Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění a o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • PSP ČR projednala na 52. schůzi dne 20. 3. 2013 v 1. čtení vládní návh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/.

Návrh zákona se týká problematiky hodnocení dob důchodového pojištění získaných ještě za existence československé federace. Účelem návrhu zákona je zavést dorovnání českého důchodu do výše fiktivního důchodu vypočteného za českou i federální dobu, přičemž by se od tohoto fiktivního důchodu odečetla výše vypláceného slovenského důchodu přepočteného právě na českou měnu. Toto dorovnávání by spočívalo v poskytování dorovnávacího přídavku jako samostatné měsíční dávky upravené v zákoně o důchodovém pojištění. Návrh obsahuje též úpravu procesního režimu této dávky.

Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1577).

  • Výbor pro sociální politiku projednal návr zákona a vydal 10. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 905/1 (pozměňovací návrhy).

 

  • PSP ČR projednala vládní návrh zákona na 54. schůzi dne 19. 6. 2013 ve 2. čtení.

Návrh zákona prošel obecnou  a podrobnou rozpravou. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 905/2, který byl rozeslán 20. 6. 2013.

  • PSP ČR projednala vládní návrh zákona na 56. schůzi dne 17. 7. 2013 ve 3. čtení  a s návrhem zákona vyslovila souhlas podle sněmovního tisku 905, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu (usnesení č. 1727). PSP postoupila návrh zákona Senátu dne 29. 7.2013 jako tisk 143/0.
  • Ústavně právní výbor a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR návrh doporučily schválit (tisky 143/1 a 143/2).
  • Senát Parlamentu ČR návrh projednal a schválil na 12. schůzi dne 22. 8. 2013 (usnesení č. 305). 
  • Prezident ČR zákon podepsal dne 27. 8. 2013.                                                                                                                                    
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!