Výběrové řízení - aktuní lůžková péče psychiatrie

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje VŘ na základě návrhu organizace Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Havlíčkova 1265, 767 01 Kroměříž

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje na základě návrhu organizace Psychiatrická léčebna v Kroměříži, Havlíčkova 1265, 767 01 Kroměříž výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru psychiatrie pro území Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje a to podle části deváté, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Lhůta, do které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 1. 2014

Vyhlášeno dne: 22. 4. 2016

Nabídka do tohoto VŘ se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR

Termín: nejpozději do 6. 6. 2013

Na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

 

 

 

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!