Výběrové řízení Fakultní nemocnice v Motole

Ředitel FN v Motole vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice vrchní sestry pro Chirurgickou kliniku 2. LF UK a FN Motol.

Požadavky: SZŠ nebo VOŠ a specializovaná způsobilost v oboru nebo VŠ, osvědčení podle zákona č. 96/04 Sb., 6 let praxe v oboru, organizační, řídící a komunikační schopnosti.

K přihlášce je nutno doložit profesní životopis, doklady o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů.

Přihlášku je nutno zaslat do 15. 1. 2014 v obálce označené "Výběrové řízení", nebo osobně na sekretarit personální náměstkyně FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!