Výběrové řízení hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro seniory Krč se sídlem Sulická 1085, 142 00 Praha 4.

Požadavky na uchazeče: občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk.

Požadované vzdělání: vysokoškolské s minimálně dvouletou praxí ve vedoucí funkci v sociálním popřípadě zdravotnickém zařízení.

Další požadavky:

Řídící, komunikační a organizační schopnosti.

Předložit koncepci rozvoje příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro seniory Krč, zaměřenou na druhy sociálních služeb dle struktury klientů, hospodaření, další rozvoj zařízení a dále na možnost ekonomického zefektivnění provozu domova. Součástí této koncepce musí být prohlášení uchazeče obsahující souhlas s jejím zveřejněním.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 10. 2013 na adresu: Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1.

Obálku je nutné označit slovy: ,,Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Domov pro seniory Krč – neotvírat“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!