Výběrové řízení hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická se sídlem Sulická 48, 142 00 Praha 4 (usnesení Rady HMP č. 2085 ze dne 12. 11. 2013).

Požadavky: uchazeč je občanem ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk.

Požadované vzdělání: vysokoškolské s minimálně dvouletou praxí ve vedoucí funkci v sociálním popřípadě zdravotnickém zařízení.

Další požadavek na uchazeče: Předložit koncepci rozvoje příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická zaměřenou na druhy sociálních služeb dle struktury klientů, hospodaření, další rozvoj zařízení a dále na možnost ekonomického zefektivnění provozu domova.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. 12. 2013 na adresu:

Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!