Výběrové řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové vyhlašuje v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství - ambulantní péče pro území okresu Jičín.

Lhůta pro zahájení poskytování hrazených služeb od 01.02.2014.

Písemné přihlášky uchazečů se přijímají v termínu do 15. srpna 2013.

Dle § 50, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je uchazeč povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat hrazené služby nebo, že je schopen splnit předpoklady pro poskytování hrazených služeb ve výše uvedeném termínu a oboru zdravotní péče.

Formuláře na vyžádání uchazečům zašleme nebo je najdete spolu se základními informacemi ke konání výběrového řízení na našich internetových stránkách
na adrese www.kr-kralovehradecky.cz

 

 

 

 

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!