Výběrové řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, podle části deváté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb formou ambulantní zdravotní péče

v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území okresu Hradec Králové.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení: od 01.05.2014

Písemné přihlášky s nabídkou se podávají ve lhůtě do 07. ledna 2014 na adresu: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor zdravotnictví, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03.

Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách KÚ KHK na adrese http://www.ku-kralovehradecky.cz/krajskyúrad/zdravotnictvi/vyberovarizeni.

Dle § 50, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je uchazeč povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat hrazené služby nebo je schopen splnit předpoklady pro poskytování hrazených služeb v uvedeném oboru a ve lhůtě, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!