Výběrové řízení Krajského úřadu Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlašuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními platnými právními předpisy výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb na ambulantní zdravotní péči v oboru zubní lékařství pro spádovou oblast Liberec.

Přihlášky do výběrového řízení nutno podat do 30. srpna 2013.

Výběrové řízení je vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a na úřední desce Magistrátu města Liberec. Lhůta pro zahájení poskytování hrazených služeb: listopad 2013 Uchazeč, dle § 50 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat hrazené služby nebo, že je schopen splnit předpoklady pro poskytování hrazených služeb ve výše uvedeném termínu a v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení.

Místo pro podání přihlášek: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor zdravotnictví, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Podmínky: Přihlášku včetně požadovaných příloh je nutno podat na formuláři odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!