Výběrové řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje na základě návrhu společnosti Chirurgická ambulance Vítkov, s.r.o., IČ: 293 97 278 výběrové řízení č. 48/MSK/2013 na poskytování zdravotní péče

v oboru: gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie pro území Moravskoslezského kraje.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení: 1. 10. 2013

Přihlášky s nabídkou lze podat do 19. 9. 2013, na adresu Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!