Výběrové řízení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje na základě návrhu společnosti společnosti AquaKlim, s.r.o. výběrové řízení č. 53/MSK/2013 na poskytování zdravotní péče

v oboru: klinická logopedie, klinická psychologie pro území Moravskoslezského kraje.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení: 1. 1. 2014.

Přihlášky s nabídkou lze podat do 4. 10. 2013, na adresu Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!