Výběrové řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor zdravotnictví vyhlašuje podle ustanovení § 47 zákona  č. 48/1997 Sb., o veřejném  zdravotním pojištění, v platném znění, na základě návrhu Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny  ze dne 04.07.2013 výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro spádové území Plzeňský kraj, pro ambulantní péči v těchto oborech:

• všeobecné praktické lékařství
• praktické lékařství pro děti a dorost
• gynekologie a porodnictví
• zubní lékařství.

Uchazeč je povinen prokázat oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve výše uvedeném oboru.

Nabídky - přihlášky je možné podat písemně nejpozději do 20. srpna  2013 na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor  zdravotnictví
Škroupova 18
306 13  Plzeň

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení:  1. říjen  2013.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!