Výběrové řízení Krajského úřadu Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb

v oboru všeobecné praktické lékařství pro území Beroun a okolí.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování hrazených zdravotních služeb: 01.12. 2013.

Písemné přihlášky uchazečů lze podat v termínu do 12. prosince 2013 v obálce označené "VŘ" na adresu Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!