Výběrové řízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo na základě návrhu společnosti SPA - Invest, s. r. o. Zlín, podle části deváté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro území České republiky.

Nabídka do tohoto výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/formulare_6153_1053_3.html nejpozději do 24. 7. 2013 na adresu Ministerstva zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!