Výběrové řízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje na základě návrhu organizace Psychiatrická léčebna Bílá Voda výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče oboru psychiatrie pro území Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče je nutno zajistit k 1. 10. 2013.

Nabídka do tohoto VŘ se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/vyberova-rizeni-dle-zakona-c48-1997-sb_1053_3.html) nejpozději do 9. 8. 2013 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!