Výběrové řízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje na základě návrhu společnosti Rehamedica Žacléř, a. s. výběrové řízení na poskytování dlouhodobé lůžkové péče (OD:00005 - ošetřovatelská péče) pro území Královéhradeckého kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 15. 7. 2013.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče je 30. 9. 2013.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 28. 8. 2013 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!