Výběrové řízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje na základě návrhu společnosti INTERNA Co, s. r. o. výběrové řízení na poskytování následné lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína (OD: 00022) a dlouhodobé lůžkové péče (OD: 00005) pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 18. 10. 2013.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 15. 12. 2013.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 4. 12. 2013 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!