Výběrové řízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje, na základě návrhu společnosti BLARDONE s. r. o. Praha, výběrové řízení na poskytování 

  • následné lůžkové péče (OD: 00024)
  • dlouhodobé lůžkové péče ošetřovatelské (OD: 00005)
  • dlouhodobé paliativní péče (OD: 00030)

pro území Jihomoravského kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 20. 2. 2014.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 10. 2015.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději do 7. 4. 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!