Výběrové řízení na poskytování dlouhodobé lůžkové péče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje na základě návrhu občanského sdružení „soft palm“ o. s. výběrové řízení na poskytování dlouhodobé lůžkové péče (OD: 00030 – paliativní medicína) pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

VŘ bylo vyhlášeno dne 3. 2. 2014.

Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 4. 2014.

Nabídka do výběrového řízení se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR (viz i příloha zprávy) nejpozději

do 19. 3. 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!