Výběrové řízení - RHB a fyzikální medicína

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území okresu Kladno. Termín podání do 6. června 2013.

Vyhlášení VŘ na poskytování akutní lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území okresu Kladno

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje na základě návrhu společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje výběrové řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území okresu Kladno a to podle části deváté, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta, do které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče: 1. 9. 2013

Vyhlášeno dne: 22. 4. 2016

Nabídka do tohoto VŘ se zasílá prostřednictvím příslušné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách MZ ČR

Termín: nejpozději do 6. 6. 2013

Na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotního dohledu, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!