Výbor pro sociální politiku PSP ČR

Výbor pro sociální politiku PSP ČR se sejde na 9. schůzi ve dnech 3. 9. - 4. 9. 2014.

Místo konání: budova Poslanecké sněmovny Praha 1 – Malá Strana, vchod z Malostranského náměstí č. 7/19,  zasedací místnost č.48/přízemí – tzv. „Konírna“

Výbor bude projednávat:

* Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněm. tisk 155/
Odůvodní: zástupce skupiny senátorů
Zpravodaj: zástupce skupiny senátorů (Dagmar Terelmešová, Alena Dernerová a další)

* Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněm. tisk 149/
Odůvodní: zástupce MPSV
Zpravodaj: Radim Holeček

* Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněm. tisk 255/
Odůvodní: zástupce MPSV
Zpravodaj: Gabriela Pecková

* Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněm. tisk 256/
Odůvodní: zástupce MPSV
Zpravodaj: Adolf Beznoska

* Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněm. tisk 257/
Odůvodní: zástupce MPSV
Zpravodaj: Jana Hnyková

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!