Výdaje VZP na prevenci v roce 2016

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) vydá v roce 2016 na prevenci o 100 milionů korun více než v roce 2015. Celkemto bude téměř 629 milionů korun. Částku i její rozdělení schválila dne 14. 12. 2015 Správní rada. Navýšení bude směrováno zejména do prevence rakoviny, nemocí srdce a cév a cukrovky, přičemž se bude sledovat efektivita vynaložených peněz.

Pro rok 2015 bylo ve fondu prevence 521 milionů korun. Částka se ale zcela nevyčerpala, méně financí se spotřebovalo hlavně na léčebné pobyty děti v programu Mořský koník. Nevyužité peníze se podle rozhodnutí Správní rady přesunou do programů, o něž je velký zájem, jako jsou pohybové aktivity pro děti i dospělé, prevence melanomu, očkování v projektu Junior či příspěvky na bezlepkovou dietu.

Preventivní programy považuje VZP za zásadní. Předpokládá se, že k 452,5 milionu korun, které jsou v rozpočtu, se převede ještě 176,3 milionu z roku2015.

Prevence se dělí do tří částí, na

  • zdravotní programy,
  • ozdravné pobyty,
  • ostatní činnosti.

Vedle nosných programů, jako je prevence rakoviny, nemocí srdce a cév a cukrovky se rok 2016 zaměří i na prevenci duševního zdraví a infekčních onemocnění. VZP počítá i s výdaji, které budou souviset s transformací psychiatrické péče. VZP také bude pokračovat v programu Zdravá firma a dalších.

Správní rada byla na jednání dne 14. 12. 2015 informována i o hospodaření. Za období leden až listopad 2015 má VZP zůstatek na běžném účtu 1,3 miliardy korun. Hospodaření základního fondu, z něhož se hradí zdravotní péče, je kladné ve výši dvě miliardy korun. VZP nemá závazky po splatnosti vůči poskytovatelům péče. Rezervní fond se naplňuje, v prosinci 2015 bude doplněn o dalších 300 milionů, k 31. prosinci 2015 tak by v něm měla být jedna miliarda korun.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!