Výdaje zdravotních pojišťoven za zdravotní služby

Zdravotní pojišťovny každý rok uhradí za zdravotní služby pro své pojištěnce desítky miliard korun, v součtu jde až o stovky miliard. Každé vyšetření, lékařský zákrok či operace něco stojí. Průměrný pojištěnec stojí kolem 20 tisíc korun. Léčba nejnákladnějšího pojištěnce vyjde i na téměř 25 miliónů korun ročně, uvádí server Novinky.cz.

Například preventivní prohlídka dospělého člověka u praktického lékaře vyjde zdravotní pojišťovnu v průměru na 480 korun. Operace kýly přijde na částku 17 300 korun. Za porod císařským řezem byste bez zdravotního pojištění museli zaplatit 22 tisíc korun a za operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu 88 tisíc korun.

V České republice působí sedm zdravotních pojišťoven. Za zdravotní služby pro své pojištěnce uhradí každý rok desítky až stovky miliard korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) vydala v roce 2014 za zdravotní péči o své pojištěnce 150 miliard korun.

Za léčbu pacientů s některým ze tří nejčastějších nádorových onemocnění v Česku (rakovina kůže, rakovina prsu, rakovinou trávicího ústrojí) VZP  v roce 2014 zaplatila 5,395 miliardy korun, o 287 miliónů korun více než v roce 2013.

Další téměř dvě a půl miliardy korun uhradila za léčbu hypertenze (vysokého krevního tlaku). Celkové náklady na léčbu pojištěnců VZP - pacientů trpících epilepsií stouply na téměř 700 miliónů korun, přes 388 miliónů korun pak pojišťovna vydala za léčbu pacientů trpících Parkinsonovou chorobou.

Mezi nejnákladnější zdravotní komplikace patří nemoci spojené s poruchou srážlivosti krve. VZP za jednoho pacienta s hemofilií či s tzv. von Willebrandovou chorobou zaplatí ročně v průměru 270 tisíc korun. V roce 2014 přišla pojišťovnu léčba těchto pacientů na bezmála 470 miliónů korun.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) uhradila v roce 2014 za zdravotní služby pro své pojištěnce více než 24,6 miliardy korun. Na zubní lékařství směřovalo 1,241 miliardy korun, dalších více než půl miliardy korun šlo na gynekologickou a porodnickou ambulantní péči. Nemocnicím zaplatila ČPZP více než 11 miliard korun, zatímco náklady na léky vydané na recepty činily 3,4 miliardy korun.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR) v roce 2014 uhradila za zdravotní péči o své klienty téměř 26 miliard korun, Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) pak 14,1 miliardy korun a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda) více než tři miliardy korun.

Zdravotní pojišťovny každoročně vydají stovky miliónů korun za léčbu několika pacientů s nejvážnějšími zdravotními problémy. ČPZP v roce 2012 zaplatila za deset svých nejnákladnějších pojištěnců více než 73 miliónů korun, v roce 2013 již o deset miliónů více, a v roce 2014 jejich léčba přišla již na téměř 104 miliónů korun.

Léčba pojištěnce s diagnózou hemofilie stála v roce 2014 více než 24,44 miliónu korun. Zároveň šlo o nejvyšší částku, jakou v roce 2014 kterákoli zdravotní pojišťovna v Česku za léčbu svého pojištěnce uhradila.

Lidé trpící hemofilií patří mezi nejdražší pojištěnce i u VZP. Více než 22,5 miliónu korun v roce 2014 VZP zaplatila za péči o muže, který se léčí s hemofilií. Na druhém místě skončil muž, který trpí stejnou nemocí a náklady na péči o něj byly srovnatelné.

Poprvé v historii se v roce 2014 výdaje VZP na dvacet nejnákladnějších  klientů dostaly přes hranici 300 miliónů korun, přičemž více než 98 procent všech nákladů na léčbu těchto pacientů tvoří výdaje na léky.

„Nejnákladnějším pojištěncem pro ZP Škoda bylo dítě narozené v roce 2014, u kterého bylo zjištěno vzácné a v Česku unikátní onemocnění - infantilní hypofosfatázie. Celkové roční náklady přesáhl hranici 13 miliónů korun.

Výdaje na nejnákladnějšího pojištěnce OZP dosáhly v roce 2014 více než 12 miliónů korun, ve ZPMV pak více než 17 miliónů korun.

Zdravotní pojišťovna

Počet pojištěnců

Výše průměrných nákladů
na pojištěnce za rok 2014

Česká průmyslová ZP

1 213 642 (1)

20 476 korun

Oborová ZP

740 tisíc

více než 19 tisíc korun

Revírní bratrská pokladna, ZP

431 028 (2)

 --

Vojenská ZP

708 590 (2)

 --

Všeobecná ZP

5 968 807 (3)

24 138 korun

ZP ministerstva vnitra

1 259 750 (4) 

více než 21 tisíc korun

ZP Škoda

139 459 (5)

21 719 korun

Zdroj: zdravotní pojišťovny; Poznámky: (1) k 1. září 2015; (2) k 1. lednu 2015; (3) k 31. prosinci 2014; (4) září 2015; (5) k 31. srpnu 2015

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!