Výdělečná činnost v důchodovém věku

Odchod do důchodu není povinností, ale možností. Občan má právo volby, od kdy do důchodu nastoupí. Lidé, kteří chtějí pracovat, i když už dosáhli důchodového věku, mohou tedy pracovat i nadále. To se týká i podnikatelů. Pokud bude člověk takzvaně přesluhovat, bude pracovat na procenta a bude se mu navyšovat výše důchodu. Procentní výměra důchodu se v tomto případě zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti, tj. o celých 6 % za rok, uvádí server e15.cz.

I lidé, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod, mohou vykonávat výdělečnou činnost. Mohou podnikat nebo být zaměstnaní na dobu neurčitou. Pokud při pobírání důchodu vykonávají činnost zakládající účast na pojištění, zvyšuje se jim procentní výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 „odpracovaných“ kalendářních dnů. Toto zvýšení se provádí na základě žádosti, kterou je třeba podat ideálně prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

I v předčasném důchodu si může důchodce přivydělat. Na předčasný důchod je ale nárok pouze pokud se bude jednat o takovou činnost, která nezakládá účast na důchodovém pojištění. Musí jít tedy o zaměstnání vykonávaném na základě dohody o provedení práce (měsíční příjem nesmí přesáhnout 10 tisíc korun), nebo o zaměstnání malého rozsahu (nepřesáhne v daném kalendářním měsíci rozhodného příjmu 2 500 korun). Dále lze podnikat, ale nesmí se zakládat účast na pojištění (tj. v roce 2015 do výše ročního příjmu 63 865 Kč).

Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) od dosažení důchodového věku pak může i příjemce předčasného důchodu vykonávat výdělečnou činnost bez jakéhokoliv omezení. Lidé mohou pobírání předčasného starobního důchodu přerušit, když si ještě před dosažením důchodového věku najdou nějaké zaměstnání. Nástup do zaměstnání, které zakládá účast na pojištění, však musí oznámit ČSSZ a ta výplatu důchodu zastaví. Až občan zaměstnání ukončí nebo dosáhne důchodového věku, požádá si o obnovení výplaty důchodu. Důchod pak může být zvýšen s ohledem na dobu, kterou po přiznání předčasného důchodu odpracoval.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!