Výplata dávek nebude ohrožena

Proces příprav zakázek, ze kterých vzejde nový dodavatel IT systému pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) a výplatu sociálních dávek, probíhá, dle sdělení ministerstva, podle plánu.

Výplata nepojistných sociálních dávek a dávek státní politiky zaměstnanosti v současné době ani v blízké budoucnosti není ohrožena.

MPSV ČR předpokládá, že podle dosavadních výsledků dojde k vypsání zadávacích řízení na agendové systémy na počátku čtvrtého kvartálu 2014, vydání předběžných oznámení bude realizováno na konci září 2014.

S ohledem na projektové a legislativní lhůty nemůže být vše dokončeno v roce 2014. Z tohoto důvodu předpokládá MPSV ČR u agendových systémů přechodné období fungování stávajícího systému společnosti OKsystem i v roce 2015 a 2016.

MPSV ČR připravuje přes dvacet zadávacích řízení, která mají řešit neutěšenou smluvní situaci v IT oblasti. Největší pozornost ministerstva je zaměřena na přípravu zadávacích řízení, která mají v budoucnu zajistit výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek státní politiky zaměstnanosti. MPSV ČR dále připravuje zadávací řízení například na komunikační infrastrukturu, dodávku HW architektury, elektronickou spisovou službu apod.

Ve spolupráci MPSV ČR a Úřadu práce ČR v uplynulých měsících vznikaly podkladové materiály pro zadávací řízení pro agendové systémy. V červenci a srpnu 2014 posoudily pracovní skupiny přes 4 000 nových požadavků a vznikala technická dokumentace, která má několik set stran. V současné době pokračuje činnost integrační skupiny a postupuje se ve finalizaci zadávacích podmínek a zpracování zadávacích dokumentací.

Na základě jednání s ředitelem společnosti OKsystem začalo MPSV ČR připravovat prováděcí smlouvy na rok 2015, které zajistí plynulé pokračování výplaty všech dávek. Předpokládá se, že ve 4. čtvrtletí 2014 bude zahájeno jednací řízení bez uveřejnění, jehož cílem je zejména uzavřít smlouvu na zajištění součinnosti, migraci dat a také údržby, správy a legislativního vývoje, které by mělo zajistit pokračování výplaty dávek až do doby, kdy dojde k nasazení nových či staronových informačních systémů.

Současná předpokládaná hodnota veřejných zakázek na zajištění výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek státní politiky zaměstnanosti je ve výši 1,8 mld. Kč, částku na jaře 2014 vzala Vláda ČR na vědomí. Vychází z průměrné výše výdajů na provoz agendových systémů hrazených v uplynulých čtyřech letech.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!