Výzva ROP Střední Morava

V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví.

Téma: Zdravotnictví a zdravotnická infrastruktura

Výzva platí do 7.8.2013 12:00

Podporované aktivity v rámci výzvy:

  • Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče

- modernizace a stavební úpravy stávajících zdravotních zařízení, popř. výstavba nových zdravotnických zařízení, za účelem zvýšení kvality a dostupnosti v přímém vztahu ke klientům;

- pořízení zdravotnické techniky, stavební úpravy budov nutné při pořízení zdravotnické techniky a programy zdravotní prevence dle potřeb plynoucích z regionálních koncepcí zdravotních služeb a zdravotní péče.

  • Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj

- pořízení zdravotnického vybavení a nových komunikačních a informačních technologií za účelem zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných služeb zdravotní péče obyvatelstvu a záchranné zdravotnické služby.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!