Vzdělávání dětských sester v ČR

Dne 26. 6. 2014 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR uskutečnilo setkání u kulatého stolu na téma Vzdělávání dětských sester v ČR.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci MZ, univerzit, středních zdravotnických škol a VOŠ, ČAS, pediatrické společnosti ČLS JEP, hlavní sestry poskytovatelů zdravotních služeb, NCO NZO. Účastníci schůzky prodiskutovali klady a zápory současného systému vzdělávání v oboru ošetřovatelské péče v pediatrii, dotkli se také srovnání současného systému vzdělávání v ČR se systémy v ostatních zemích Evropské unie, a v neposlední řadě i návrhu nové strategie vzdělávání a dopadu na uznávání kvalifikace v rámci volného pohybu osob v zemích EU. Prodiskutována byla také úloha a uplatnění dětské sestry v současnosti a budoucnosti.

Výuka znalostí a dovedností z pediatrie a péče o děti a mladistvé v kvalifikačním studiu všeobecné sestry je v současné době nedostatečná a nevyhovující pro odbornou způsobilost dětské sestry a všeobecné sestry nejsou dostatečně připraveny pro výkon péče o děti ve všech věkových kategoriích.

V současnosti po dosažení kvalifikace všeobecné sestry mají možnost zahájit specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii v rozsahu 560 hodin a délce trvání 18-24 měsíců.

Hlavní sestra ČR Alena Šmídová uvedla, že mezi systémem vzdělávání v různých zemích Evropské unie panují značné rozdíly a jiné jsou i kompetence dětské sestry. Cílem MZ ČR je upravit vzdělání v souladu s potřebami praxe v ČR, zajistit dostatek dětských sester v současnosti i do budoucna. Z diskuze vyplynulo, že některé nemocnice nemají dostatek dětských sester a jejich věkový průměr je všeobecně vysoký. Proto je nutné přistoupit k rychlým opatřením.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!